Khấu hao là gì? Cách tính khấu hao tài sản cố định chuẩn nhất

Chia sẻ trên :
10-12-2022 965 lượt xem

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ khấu hao tài sản cố định. Đây là một khoản chi phí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải đóng để hoạt động. Vậy khấu hao là gì, cách tính khấu hao tài sản cố định như thế nào mới chính xác? Hãy cùng nội thất văn phòng Govi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Khấu hao là gì? Tại sao phải tính khấu hao?

Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp.
Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp.

Khấu hao trong doanh nghiệp chính là quá trình định giá, phân bổ tài sản một cách hệ thống khi giá trị của tài sản ấy bị giảm do các yếu tố hao mòn tự nhiên hoặc do sự tiến bộ sau thời gian sử dụng. Đây là một khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải đóng trong suốt quá trình sử dụng tài sản ấy để tham gia sản xuất, kinh doanh.

Để có thể xác định được chi phí khấu hao thì cần làm rõ 2 vấn đề:

  • Tài sản cố định là mua mới hay đã qua sử dụng.
  • Thời gian để tính khấu hao với tài sản cố định.

Với thời gian để tính khấu hao với tài sản cố định thì doanh nghiệp có thể chủ động nhưng phải trên cơ sở khung thời gian trích khấu hao mà Bộ Tài chính đã quy định. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng cần thông báo với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về trạng thái và thời gian trích khấu hao.

Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp. Bằng cách này sẽ giúp đảm bảo thu hồi khoản phí đã bỏ ra để đầu tư vào tài sản cố định. Đồng thời cũng giúp đảm bảo nguyên tắc phù hợp. Không những thế, căn cứ vào số liệu trên cũng có thể giúp công ty tính toán các chi phí đầu tư sản xuất.

Cách tính khấu hao tài sản cố định và ví dụ cụ thể

Hiện tại để có thể xác định khấu hao tài sản cố định bằng một số phương pháp sau đây:

Xác định khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng
Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định dựa trên mức tính ổn định theo từng năm vào chi phí tài sản cố định của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Cách tính chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng được xác định theo công thức sau đây:

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trung bình hàng năm = Nguyên giá trị tài sản cố định/ Thời gian khấu hao.

Còn chi phí khấu hao tài sản cố định hàng tháng sẽ được tính bằng tổng số tiền khấu hao hàng năm chia đều cho 12 tháng.

Nếu nguyên giá trị của tài sản hoặc thời gian khấu hao có sự thay đổi thì người tính cần tính lại mức trích khấu hao trung bình. Vì thế, mức trích khấu hao trung bình của tài sản được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản chi cho thời gian khấu hao xác định lại hoặc thời gian chênh lệch.

Mức phí khấu hao cuối cùng sẽ là hiệu số giữa nguyên giá trị của tài sản và giá trị khấu hao lũy kế đã được trích đến năm trước đó của tài sản.

Ví dụ: Tài sản được mua về doanh nghiệp với giá trị 300 triệu đồng. Thời gian hữu ích của tài sản là 15 năm. Vì thế:

Chi phí khấu hao tài sản cố định = 300/15 = 20 triệu đồng.

Xác định khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến.
Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến.

Cùng với phương pháp đường thẳng, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến. Để áp dụng phương pháp này cần thỏa mãn các điều kiện về tài sản như: có liên quan đến hoạt động sản xuất, xác định đúng số lượng sản phẩm từ tài sản và công suất thực tế của tài sản. Công thức xác định khấu hao tài sản dựa trên khối lượng sản phẩm là:

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm = Số lượng sản xuất trong năm x Chi phí trích khấu hao bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm.

Trong đó, chi phí trích khấu hao bình quân cho mỗi sản phẩm được tính bằng thương số của nguyên giá trị của tài sản cố định với sản lượng theo công suất thiết kế.

Ví dụ: Hàng năm doanh nghiệp sản xuất ra 30.000 sản phẩm. Giá trị tài sản ban đầu được mua về để sản xuất là 500 triệu đồng với sản lượng thiết kế 3.000.000 sản phẩm. Vì thế chúng ta có thể xác định chi phí khấu hao là:

Chi phí khấu hao = 30000 x (500000000/3000000) = 5 triệu đồng.

Xác định khấu hao theo số dư giảm dần

Chi phí khấu hao tài sản cố định có thể tính dựa trên số dư giảm dần.
Chi phí khấu hao tài sản cố định có thể tính dựa trên số dư giảm dần.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tính chi phí khấu hao tài sản cố định dựa trên số dư giảm dần. Phương pháp xác định khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần thường được các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ có thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên có 2 điều kiện cần thỏa mãn là tài sản mới chưa qua sử dụng và tài sản phải là máy móc, thiết bị, dụng cụ để đo lường thí nghiệm. Khoản chi phí có thể xác định dựa trên công thức.

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm = Giá trị còn lại của tài sản x Tỷ lệ khấu hao nhanh.

Trong công thức có thể xác định các thành phần cấu thành như sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao dựa trên đường thẳng x Hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao dựa trên đường thẳng (%) = 1/ Thời gian trích khấu hao x 100.

Hệ số điều chỉnh trong công thức được Bộ Tài Chính quy định: Với thời gian trích khấu hao đến 4 năm thì hệ số là 1,5 lần còn với thời gian trên 4 năm đến dưới 6 năm thì hệ số là 2 lần và trên 6 năm là 2,5 lần.

Ví dụ: Công ty X mua một máy sản xuất với giá tiền 400 triệu đồng. Thời gian khấu hao của tài sản này là 10 năm. Chúng ta có thể xác định được khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần là:

  • Tỷ lệ khấu hao dựa trên phương pháp đường thẳng = 1 / 10 x 100 = 10%.
  • Tỷ lệ khấu hao nhanh = 10 x 2,5 = 25%.
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định = 400 x 20% = 100 triệu đồng.

Cùng với khấu hao tài sản cố định thì khấu hao lũy kế cũng thường được nhắc đến. Vậy khấu hao lũy kế là gì, làm sao để tính được khấu hao lũy kế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong mục tiếp theo của bài viết.

Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính khấu hao lũy kế

Khấu hao kế lũy để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp.
Khấu hao kế lũy để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp.

Khấu hao lũy kế là thuật ngữ được sử dụng dùng để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp trong khi chi phí khấu hao là số tiền đã khấu hao trong một thời gian. Đây là một mục kế toán thể hiện sự giảm chi phí của sản phẩm trong thời gian sử dụng của nó. Để tính khấu hao lũy kế doanh nghiệp thì có thể thực hiện qua một số cách sau:

Phương pháp đường thẳng

Tương tự như cách xác định khấu hao tài sản thì bạn cũng có thể xác định khấu hao lũy kế thông qua phương pháp đường thẳng.

  • Khấu hao lũy kế = ( Nguyên giá trị tài sản – Giá trị thu hồi)/ Thời gian khấu hao.

Ví dụ: Một tài sản được mua với trị giá 200 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của nó là 6 năm và giá trị thanh lý hiện tại của tài sản là 50 triệu đồng. Chúng ta có thể xác định được khấu hao lũy kế như sau:

Khấu hao lũy kế hàng năm = (200 – 50)/6 = 25 triệu đồng.

Nếu muốn tính khấu hao lũy kế hàng tháng thì bạn sẽ lấy tổng khấu hao lũy kế hàng năm chia cho 12.

Phương pháp số dư giảm dần

Công thức tính toán đối với phương pháp số dư giảm dần là:

  • Khấu hao hàng năm = (n x Giá trị sổ sách còn lại)/ Tuổi thọ tài sản.

Trong đó n là hệ số có thể là 1,5 hoặc 2 hoặc 2,5 tùy theo thời gian hữu ích của tài sản. Cách xác định hệ số n tương tư như với cách xác định hệ số của phương pháp số dư giảm dần của cách tính khấu hao tài sản cố định.

Ví dụ: Giống như ví dụ ở phương pháp đường thẳng, chúng ta sẽ áp dụng công thức như sau:

Khấu hao hàng năm đầu tiên = 2 x 200 / 6 = 67 triệu đồng

Thì giá trị tài sản năm thứ 2 sẽ là 200 – 67 = 133 triệu đồng.

Khấu hao tài sản năm thứ 2 = 2 x 133 / 6 = 44 triệu đồng.

Đến năm thứ 6 thì giá trị tài sản sẽ là 0 vì tài sản đã hết thời gian sử dụng hữu ích.

Để tính khấu hao kế lũy có thể dựa theo phương pháp số dư giảm dần.
Để tính khấu hao kế lũy có thể dựa theo phương pháp số dư giảm dần.

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định 2022

Danh mục các nhóm tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)
A – Máy móc, thiết bị động lực
1. Máy phát động lực815
2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí720
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện715
4. Máy móc, thiết bị động lực khác615
B – Máy móc, thiết bị công tác
1. Máy công cụ715
2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng515
3. Máy kéo615
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp615
5. Máy bơm nước và xăng dầu615
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại715
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất615
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh1020
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác515
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm715
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt1015
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc510
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy515
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm715
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế615
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình315
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm610
18. Máy móc, thiết bị công tác khác512
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu1012
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí710
21. Máy móc thiết bị xây dựng815
22. Cần cẩu1020
C – Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm 
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học510
2. Thiết bị quang học và quang phổ610
3. Thiết bị điện và điện tử510
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá610
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ610
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt510
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác610
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc25
D – Thiết bị và phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải đường bộ610
2. Phương tiện vận tải đường sắt715
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ715
4. Phương tiện vận tải đường không820
5. Thiết bị vận chuyển đường ống1030
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng610
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác610
E – Dụng cụ quản lý
1. Thiết bị tính toán, đo lường58
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý38
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác510
G – Nhà cửa, vật kiến trúc
1. Nhà cửa loại kiên cố2550
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe…625
3. Nhà cửa khác625
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi…520
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng630
6. Bến cảng, ụ triền đà…1040
7. Các vật kiến trúc khác510
H – Súc vật, vườn cây lâu năm
1. Các loại súc vật415
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm640
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh28
I – Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên425
K – Tài sản cố định vô hình khác220

Thông tư khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khấu hao tài sản cố định là một vấn đề cực kỳ quan trọng thế nên Nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính đã ra rất nhiều thông tư, cập nhật liên tục hàng năm về vấn đề khấu hao tài sản cố định.

Trong đó Thông tư số 45/2018/TT-BTC là thông tư mới nhất. Nội dung thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện tại thông tư đang rất phổ biến trên nền tảng Internet, các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tham khảo. Trên đây chúng tôi đã giải đáp cho các bạn khấu hao là gì và cách tính khấu hao tài sản cố định chuẩn nhất. Cùng theo dõi Govi ở những bài viết sắp tới để cập nhật những thông tin mới nhất.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
tac gia
Hồng Ngọc

Tin tức khác

Những tư vấn mới những xu hướng nội thất văn phòng 2023
Thư chào hàng được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh
Thư chào hàng | 05 mẫu thư ngỏ chào hàng hấp dẫn nhất

Thư chào hàng được sử dụng phổ biến khi nhà kinh doanh muốn thông báo chương trình giảm giá hoặc mặt hàng mới tới khách hàng. Để thu hút nhiều người mua đến với thương hiệu của mình hơn, mời bạn hãy cùng tham khảo ngay bài viết của Govi dưới đây! Nội dungKhấu hao […]

MBO là gì đang trở thành vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú ý
MBO là gì và quy trình quản trị doanh nghiệp theo phương pháp MBO

Hiện nay, khái niệm MBO là gì và những vấn đề xoay quanh MBO đang trở thành vấn đề được đông đảo doanh nghiệp quan tâm. Để hiểu chi tiết hơn về thuật ngữ này cũng như cách ứng dụng MBO trong công việc, mời bạn cùng Govi theo dõi bài viết dưới đây! Nội […]

Phân tích số dư đảm phí mang lại cho doanh nghiệp nhiều giá trị
Số dư đảm phí là gì? Công thức tính toán Contribution Margin

Tiến hành phân tích số dư đảm phí có thể giúp các nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận, giá trị cho doanh nghiệp của mình. Chi tiết hơn về thuật ngữ này, mời bạn hãy cùng theo dõi trong bài viết Govi mang tới ngày hôm […]

Chức năng của phòng nhân sự có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của công ty
Nhiệm vụ và chức năng của phòng nhân sự trong công ty

Mặc dù không trực tiếp tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, vậy nhưng những chức năng của phòng nhân sự lại ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại và phát triển công ty. Chi tiết hơn về vai trò của bộ phận này, mời bạn hãy cùng theo dõi trong bài viết sau của […]

Đòn bẩy kinh doanh thường được xem như “con dao hai lưỡi”
Đòn bẩy kinh doanh là gì? Cách tính, tối ưu OL siêu hiệu quả

Đòn bẩy kinh doanh thường được xem như “con dao hai lưỡi” khi vừa có thể giúp doanh nghiệp tối ưu doanh thu, vừa ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng. Chi tiết hơn về thuật ngữ này và cách tính, tối ưu, mời bạn hãy cùng Govi tìm hiểu trong bài viết sau! Nội […]

TƯ VẤN THIẾT KẾ TRỌN GÓI

Với hơn 10+ năm kinh nghiệm và tư vấn cho hơn 100.000 đối tác, Govi sẽ mang đến cho bạn thiết kế không gian 2D và định hướng không gian 3D miễn phí theo tiêu chí Phù hợp phong cách - Khẳng định chất riêng - Chi phí tối ưu - Đầy đủ tiện ích.

Tư vấn ngay
homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay