Khấu hao là gì? Cách tính khấu hao tài sản cố định chuẩn nhất

Chia sẻ trên :
10-12-2022 154 lượt xem

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ khấu hao tài sản cố định. Đây là một khoản chi phí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải đóng để hoạt động. Vậy khấu hao là gì, cách tính khấu hao tài sản cố định như thế nào mới chính xác? Hãy cùng nội thất văn phòng Govi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Khấu hao là gì? Tại sao phải tính khấu hao?

Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp.
Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp.

Khấu hao trong doanh nghiệp chính là quá trình định giá, phân bổ tài sản một cách hệ thống khi giá trị của tài sản ấy bị giảm do các yếu tố hao mòn tự nhiên hoặc do sự tiến bộ sau thời gian sử dụng. Đây là một khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải đóng trong suốt quá trình sử dụng tài sản ấy để tham gia sản xuất, kinh doanh.

Để có thể xác định được chi phí khấu hao thì cần làm rõ 2 vấn đề:

  • Tài sản cố định là mua mới hay đã qua sử dụng.
  • Thời gian để tính khấu hao với tài sản cố định.

Với thời gian để tính khấu hao với tài sản cố định thì doanh nghiệp có thể chủ động nhưng phải trên cơ sở khung thời gian trích khấu hao mà Bộ Tài chính đã quy định. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng cần thông báo với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về trạng thái và thời gian trích khấu hao.

Việc xác định khấu hao tài sản cố định có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp. Bằng cách này sẽ giúp đảm bảo thu hồi khoản phí đã bỏ ra để đầu tư vào tài sản cố định. Đồng thời cũng giúp đảm bảo nguyên tắc phù hợp. Không những thế, căn cứ vào số liệu trên cũng có thể giúp công ty tính toán các chi phí đầu tư sản xuất.

Cách tính khấu hao tài sản cố định và ví dụ cụ thể

Hiện tại để có thể xác định khấu hao tài sản cố định bằng một số phương pháp sau đây:

Xác định khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng
Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp xác định khấu hao theo đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định dựa trên mức tính ổn định theo từng năm vào chi phí tài sản cố định của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Cách tính chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng được xác định theo công thức sau đây:

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trung bình hàng năm = Nguyên giá trị tài sản cố định/ Thời gian khấu hao.

Còn chi phí khấu hao tài sản cố định hàng tháng sẽ được tính bằng tổng số tiền khấu hao hàng năm chia đều cho 12 tháng.

Nếu nguyên giá trị của tài sản hoặc thời gian khấu hao có sự thay đổi thì người tính cần tính lại mức trích khấu hao trung bình. Vì thế, mức trích khấu hao trung bình của tài sản được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản chi cho thời gian khấu hao xác định lại hoặc thời gian chênh lệch.

Mức phí khấu hao cuối cùng sẽ là hiệu số giữa nguyên giá trị của tài sản và giá trị khấu hao lũy kế đã được trích đến năm trước đó của tài sản.

Ví dụ: Tài sản được mua về doanh nghiệp với giá trị 300 triệu đồng. Thời gian hữu ích của tài sản là 15 năm. Vì thế:

Chi phí khấu hao tài sản cố định = 300/15 = 20 triệu đồng.

Xác định khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến.
Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến.

Cùng với phương pháp đường thẳng, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định thông qua khối lượng sản phẩm cũng được sử dụng phổ biến. Để áp dụng phương pháp này cần thỏa mãn các điều kiện về tài sản như: có liên quan đến hoạt động sản xuất, xác định đúng số lượng sản phẩm từ tài sản và công suất thực tế của tài sản. Công thức xác định khấu hao tài sản dựa trên khối lượng sản phẩm là:

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm = Số lượng sản xuất trong năm x Chi phí trích khấu hao bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm.

Trong đó, chi phí trích khấu hao bình quân cho mỗi sản phẩm được tính bằng thương số của nguyên giá trị của tài sản cố định với sản lượng theo công suất thiết kế.

Ví dụ: Hàng năm doanh nghiệp sản xuất ra 30.000 sản phẩm. Giá trị tài sản ban đầu được mua về để sản xuất là 500 triệu đồng với sản lượng thiết kế 3.000.000 sản phẩm. Vì thế chúng ta có thể xác định chi phí khấu hao là:

Chi phí khấu hao = 30000 x (500000000/3000000) = 5 triệu đồng.

Xác định khấu hao theo số dư giảm dần

Chi phí khấu hao tài sản cố định có thể tính dựa trên số dư giảm dần.
Chi phí khấu hao tài sản cố định có thể tính dựa trên số dư giảm dần.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tính chi phí khấu hao tài sản cố định dựa trên số dư giảm dần. Phương pháp xác định khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần thường được các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ có thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên có 2 điều kiện cần thỏa mãn là tài sản mới chưa qua sử dụng và tài sản phải là máy móc, thiết bị, dụng cụ để đo lường thí nghiệm. Khoản chi phí có thể xác định dựa trên công thức.

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm = Giá trị còn lại của tài sản x Tỷ lệ khấu hao nhanh.

Trong công thức có thể xác định các thành phần cấu thành như sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao dựa trên đường thẳng x Hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao dựa trên đường thẳng (%) = 1/ Thời gian trích khấu hao x 100.

Hệ số điều chỉnh trong công thức được Bộ Tài Chính quy định: Với thời gian trích khấu hao đến 4 năm thì hệ số là 1,5 lần còn với thời gian trên 4 năm đến dưới 6 năm thì hệ số là 2 lần và trên 6 năm là 2,5 lần.

Ví dụ: Công ty X mua một máy sản xuất với giá tiền 400 triệu đồng. Thời gian khấu hao của tài sản này là 10 năm. Chúng ta có thể xác định được khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần là:

  • Tỷ lệ khấu hao dựa trên phương pháp đường thẳng = 1 / 10 x 100 = 10%.
  • Tỷ lệ khấu hao nhanh = 10 x 2,5 = 25%.
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định = 400 x 20% = 100 triệu đồng.

Cùng với khấu hao tài sản cố định thì khấu hao lũy kế cũng thường được nhắc đến. Vậy khấu hao lũy kế là gì, làm sao để tính được khấu hao lũy kế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong mục tiếp theo của bài viết.

Khấu hao lũy kế là gì? Cách tính khấu hao lũy kế

Khấu hao kế lũy để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp.
Khấu hao kế lũy để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp.

Khấu hao lũy kế là thuật ngữ được sử dụng dùng để chỉ tổng số tiền khấu hao tài sản của doanh nghiệp trong khi chi phí khấu hao là số tiền đã khấu hao trong một thời gian. Đây là một mục kế toán thể hiện sự giảm chi phí của sản phẩm trong thời gian sử dụng của nó. Để tính khấu hao lũy kế doanh nghiệp thì có thể thực hiện qua một số cách sau:

Phương pháp đường thẳng

Tương tự như cách xác định khấu hao tài sản thì bạn cũng có thể xác định khấu hao lũy kế thông qua phương pháp đường thẳng.

  • Khấu hao lũy kế = ( Nguyên giá trị tài sản – Giá trị thu hồi)/ Thời gian khấu hao.

Ví dụ: Một tài sản được mua với trị giá 200 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của nó là 6 năm và giá trị thanh lý hiện tại của tài sản là 50 triệu đồng. Chúng ta có thể xác định được khấu hao lũy kế như sau:

Khấu hao lũy kế hàng năm = (200 – 50)/6 = 25 triệu đồng.

Nếu muốn tính khấu hao lũy kế hàng tháng thì bạn sẽ lấy tổng khấu hao lũy kế hàng năm chia cho 12.

Phương pháp số dư giảm dần

Công thức tính toán đối với phương pháp số dư giảm dần là:

  • Khấu hao hàng năm = (n x Giá trị sổ sách còn lại)/ Tuổi thọ tài sản.

Trong đó n là hệ số có thể là 1,5 hoặc 2 hoặc 2,5 tùy theo thời gian hữu ích của tài sản. Cách xác định hệ số n tương tư như với cách xác định hệ số của phương pháp số dư giảm dần của cách tính khấu hao tài sản cố định.

Ví dụ: Giống như ví dụ ở phương pháp đường thẳng, chúng ta sẽ áp dụng công thức như sau:

Khấu hao hàng năm đầu tiên = 2 x 200 / 6 = 67 triệu đồng

Thì giá trị tài sản năm thứ 2 sẽ là 200 – 67 = 133 triệu đồng.

Khấu hao tài sản năm thứ 2 = 2 x 133 / 6 = 44 triệu đồng.

Đến năm thứ 6 thì giá trị tài sản sẽ là 0 vì tài sản đã hết thời gian sử dụng hữu ích.

Để tính khấu hao kế lũy có thể dựa theo phương pháp số dư giảm dần.
Để tính khấu hao kế lũy có thể dựa theo phương pháp số dư giảm dần.

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định 2022

Danh mục các nhóm tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)
A – Máy móc, thiết bị động lực
1. Máy phát động lực815
2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí720
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện715
4. Máy móc, thiết bị động lực khác615
B – Máy móc, thiết bị công tác
1. Máy công cụ715
2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng515
3. Máy kéo615
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp615
5. Máy bơm nước và xăng dầu615
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại715
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất615
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh1020
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác515
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm715
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt1015
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc510
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy515
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm715
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế615
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình315
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm610
18. Máy móc, thiết bị công tác khác512
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu1012
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí710
21. Máy móc thiết bị xây dựng815
22. Cần cẩu1020
C – Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm 
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học510
2. Thiết bị quang học và quang phổ610
3. Thiết bị điện và điện tử510
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá610
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ610
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt510
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác610
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc25
D – Thiết bị và phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải đường bộ610
2. Phương tiện vận tải đường sắt715
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ715
4. Phương tiện vận tải đường không820
5. Thiết bị vận chuyển đường ống1030
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng610
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác610
E – Dụng cụ quản lý
1. Thiết bị tính toán, đo lường58
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý38
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác510
G – Nhà cửa, vật kiến trúc
1. Nhà cửa loại kiên cố2550
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe…625
3. Nhà cửa khác625
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi…520
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng630
6. Bến cảng, ụ triền đà…1040
7. Các vật kiến trúc khác510
H – Súc vật, vườn cây lâu năm
1. Các loại súc vật415
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm640
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh28
I – Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên425
K – Tài sản cố định vô hình khác220

Thông tư khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khấu hao tài sản cố định là một vấn đề cực kỳ quan trọng thế nên Nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính đã ra rất nhiều thông tư, cập nhật liên tục hàng năm về vấn đề khấu hao tài sản cố định.

Trong đó Thông tư số 45/2018/TT-BTC là thông tư mới nhất. Nội dung thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện tại thông tư đang rất phổ biến trên nền tảng Internet, các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tham khảo.

Xem thêm: Thông tư khấu hao tài sản cố định mới nhất

Trên đây chúng tôi đã giải đáp cho các bạn khấu hao là gì và cách tính khấu hao tài sản cố định chuẩn nhất. Cùng theo dõi Govi ở những bài viết sắp tới để cập nhật những thông tin mới nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
tac gia
Hồng Ngọc

Tin tức khác

Những tư vấn mới những xu hướng nội thất văn phòng 2022
Các phòng ban, cấp bậc và chức vụ trong công ty từ A-Z

Trong cơ cấu của một công ty hoàn chỉnh thì gồm có rất nhiều phòng ban khác nhau. Mỗi phòng ban đều có một chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt. Đồng thời cơ cấu nhân sự cũng gồm nhiều cấp bậc và chức vụ để đảm bảo công ty vận hành ổn định. […]

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về thực trạng tài chính và luồng tiền của doanh nghiệp
Cách đọc và phân tích báo cáo tài chính chính xác nhất

Hàng năm, doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính để đánh giá về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên để có thể hiểu hết được ý nghĩa của bản báo cáo thì không phải ai cũng nắm được. Vậy làm sao để đọc và phân tích bản báo cáo tài chính […]

Cảm xúc gồm một loạt các thay đổi về mặt cảm giác bên trong mỗi con người
10 kỹ năng quản lý cảm xúc giúp bạn hạnh phúc và thành công

Kỹ năng quản lý cảm xúc là một trong những kỹ năng quan trọng, ảnh hưởng đến sự thành công cũng như hạnh phúc của một con người. Vậy làm thế nào để có thể quản lý cảm xúc buồn bã, xúc động, nóng giận… tốt nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp các […]

Top 9 cuốn sách kinh tế hay nhất nên đọc ít nhất một lần

Những cuốn sách kinh tế hay chứa đựng cả một kho tàng kiến thức khổng lồ về kinh tế, tài chính sẽ giúp mọi người có cái nhìn toàn diện và nắm bắt xu thế phát triển tương lai, định hướng được công việc, sự nghiệp. Nội dungKhấu hao là gì? Tại sao phải tính […]

#10 sách kế toán kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu hay nhất

Top 10 cuốn sách kế toán hay nhất sẽ giúp người đọc nắm được các công cụ, kỹ năng để thu thập và tổng hợp, xử lý các thông tin số liệu tại các tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nội dungKhấu hao là gì? Tại sao phải tính […]

TƯ VẤN THIẾT KẾ TRỌN GÓI

Với 11 năm kinh nghiệm và tư vấn cho hơn 100.000 đối tác, Govi sẽ mang đến cho bạn thiết kế không gian 2D và định hướng không gian 3D miễn phí theo tiêu chí Phù hợp phong cách - Khẳng định chất riêng - Chi phí tối ưu - Đầy đủ tiện ích.

Tư vấn ngay
homeTrang chủ
zaloMessenger
call
zaloZalo
mapShowroom
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay