Sắp xếp theo :
2.300.000

Ghế hội trường GV-6201 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.300.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim, phòng hội trường, phòng hội thảo... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý khách...

2.300.000

Ghế hội trường GV-6205 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.300.000

Ghế hội trường GV-6206 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.100.000

Ghế hội trường GV-7101 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.920.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.510.000

Ghế hội trường GV-6104 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.250.000

Ghế hội trường GV-6110 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.770.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý...

3.720.000

Ghế hội trường GV-9101 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.150.000

Ghế hội trường GV-9103 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.830.000

Ghế hội trường GV-9104 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.290.000

Ghế hội trường GV-9109 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.070.000

Ghế hội trường GV-9111 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.110.000

Ghế hội trường GV-9112 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.550.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý...

3.550.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.210.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.550.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.470.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.550.000

Ghế hội trường GV-8114 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.600.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý...

2.740.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý...

3.360.000

Ghế hội trường GV-8110 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.500.000

Ghế hội trường GV-5103 có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý khách hàng...

3.870.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

3.150.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.190.000

Ghế hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý khách hàng lựa...

1.830.000

Ghế rạp chiếu phim có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ghế thường được sử dụng trong các rạp chiếu phim phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Ghế có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để...

2.050.000

Bàn hội trường có kiểu dáng và mẫu mã đẹp nhưng vẫn mang lại vẻ uy nghiêm và sang trọng. Bàn thường được sử dụng trong các phòng hội trường, phòng hội thảo ... cao cấp. Bàn có nhiều màu sắc tùy theo chất liệu để quý khách hàng lựa...

Ghế hội trường Govi chất lượng cao, xu hướng mới nhất

Ghế hội trường Govi: thiết kế thông minh, là dòng ghế được sử dụng cho không gian phòng hội nghị, hội trường, phòng chờ… và cả rạp chiếu phim. Với thiết kế đi kèm bàn gấp giúp cho việc để tài liệu, giấy tờ, ghi chép linh hoạt hơn. Sản xuất từ chất liệu cao cấp, đệm mút tạo độ đàn hồi, êm ái kết hợp với khung tay và chân bằng thép phun tĩnh điện có khả năng chịu lực cao.

Ghế hội trường đa dạng mẫu mã, kiểu dáng

Ghế hội trường có thiết kế đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng. Tùy thuộc vào từng không gian, diện tích mà chúng ta lựa chọn từng kiểu dáng sao cho phù hợp. Tại Govi, mua càng nhiều giá càng giảm sâu, hỗ trợ khách hàng setup nội thất hội trường, rạp chiếu phim hiện đại, ấn tượng. Ghế bền đẹp, giá cả cạnh tranh, kiểu dáng hiện đại, sang trọng chắc chắn mang đến vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian hội trường. Điểm danh các loại ghế hội trường thường gặp như:

Phân loại ghế hội trường dựa vào thiết kế, cấu tạo

  • Ghế hội trường có bàn viết: Dòng ghế này thường được sử dụng trong không gian chuyên nghiệp, sang trọng thường xuyên diễn ra những sự kiện lớn, những buổi đào tạo, trao đổi, thảo luận kiến thức,… Một chiếc ghế hội trường có thiết kế kèm bàn vô cùng cần thiết, tạo không gian giúp người ngồi có thể dễ dàng ghi chép, lưu trữ kiến thức, thông tin cần thiết. Sau mỗi cuộc họp có thể xếp bàn lại  tạo không gian gọn gàng, tiện dụng.
  • Ghế hội trường không có bàn viết: dành cho những buổi hội nghị ngắn, không cần ghi chép hoặc ít cần ghi chép. Với mẫu ghế thiết kế chú trọng đến chức năng ngồi, mang đến sự thoải mái cho người ngồi không đau lưng, dễ chịu.

Phân loại ghế hội trường theo chất liệu

  • Chân thép phun tĩnh điện: Những mẫu ghế hội trường chất liệu thép sơn tĩnh điện bền chắc chống mối mọt, hư hỏng với thời tiết nóng ẩm. Việc sử dụng ghế hội trường chất liệu tốt tiết kiệm chi phí sửa chữa, hư hại gặp phải do thời tiết, và những yếu tố tác động ngoài môi trường. 
  • Chân hợp kim nhôm: Chân ghế hợp kim nhôm có nhiều ưu điểm vượt trội như: chịu lực tốt, chống bào mòn, chống xước duy trì vẻ đẹp sáng bóng mang lại vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian.

Ứng dụng ghế hội trường trong cuộc sống

Rạp chiếu phim

Các mẫu ghế hội trường có thiết kế lớn, khung thép sơn tĩnh điện bọc nỉ sang trọng thường được sử dụng trong không gian hội trường lớn như rạp chiếu phim, rạp hát, hội trường giảng đường đại học lớn nơi diễn ra những cuộc trao đổi đào tạo quan trọng,… 

Không gian văn phòng, hội trường văn phòng lớn, hội trường đại học

Khi nhắc đến ghế hội trường hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nó đều được sử dụng trong những không gian nội thất sang trọng như rạp chiếu phim nhưng thực tế nó được sử dụng nhiều trong các hội trường công ty, nơi diễn ra những cuộc đào tạo, trao đổi kiến thức, các buổi diễn giả của những học giả nổi tiếng,…Với thiết kế đồng bộ từ màu sắc, kiểu dáng, kích thước xây dựng không gian làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Hội trường cơ quan nhà nước

Các mẫu ghế hội trường thường xuyên được sử dụng nhiều nhất trong các không gian hội trường cơ quan nhà nước. Dòng ghế cao cấp với thiết kế sang trọng thích hợp với những cuộc họp lớn tại ủy ban các cấp, cuộc họp quốc hội,.. Tùy thuộc vào mức độ, quy mô của buổi họp để lựa chọn ghế hội trường nào phù hợp toát lên sự sang trọng, không khí chuyên nghiệp của từng không gian. 

Ngoài ra, ghế hội trường còn được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sử dụng từ cuộc sống gia đình thường ngày, trong công việc doanh nghiệp đến các cuộc họp chính trị quan trọng. Hãy lựa chọn ghế hội trường phù hợp đáp ứng mục đích sử dụng, phù hợp với từng không gian nhé!

Một số mẫu ghế hội trường đang được yêu thích nhất tại Govi

Govi cung cấp số lượng lớn ghế hội trường, nhận lắp đặt cho các dự án quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã cùng chính sách bảo hành lâu dài, hỗ trợ vận chuyển lắp đặt tận nơi. Cùng chiêm ngưỡng những mẫu ghế hội trường bán chạy nhất tại Govi trong thời gian qua:

Ghế hội trường GV-6201 được thiết kế riêng lẻ, phù hợp với mọi không gian giúp tiết kiệm diện tích.
Ghế hội trường GV-6201 được thiết kế riêng lẻ, phù hợp với mọi không gian giúp tiết kiệm diện tích.
Mẫu ghế hội trường FV - 6206 chân thép sơn tĩnh điện được gắn trực tiếp dưới sàn chắc chắn giúp người ngồi thoải mái, thư giãn.
Mẫu ghế hội trường FV – 6206 chân thép sơn tĩnh điện được gắn trực tiếp dưới sàn chắc chắn giúp người ngồi thoải mái, thư giãn.
Ghế rạp chiếu phim GV-609 thiết kế hiện đại, tựa lưng cao cong theo hõm lưng người ngồi mang đến sự thoải mái. Đồng thời, thiết kế ghế có thể gấp lại dễ dàng giúp không gian rộng rãi, di chuyển tiện lợi.
Ghế rạp chiếu phim GV-609 thiết kế hiện đại, tựa lưng cao cong theo hõm lưng người ngồi mang đến sự thoải mái. Đồng thời, thiết kế ghế có thể gấp lại dễ dàng giúp không gian rộng rãi, di chuyển tiện lợi.

Để lựa chọn được mẫu ghế hội trường phù hợp cần chú ý đến diện tích phòng chứa, kích thước, màu sắc của ghế để mang đến sự hài hòa nhất. Đồng thời, cần lựa chọn đơn vị uy tín nhằm mang đến sản phẩm chất lượng, đảm bảo.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất Govi đảm bảo mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. 

Liên hệ với Govi theo hotline: 1900 4727 để được thông tin tư vấn về ghế hội trường!

homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay