Sắp xếp theo :
Liên hệ

Bàn cafe GF1365 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1302 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1388 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1380 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1332 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1400 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1383 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1358 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1367 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe mặt kính GF1294 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe mặt kính GF1295 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe gấp mở GF1300 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe gấp mở GF1307 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe GF1360 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe gấp mở GF1315 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe gấp mở GF1314 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe gấp mở GF1319 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc...

Liên hệ

Bàn cafe GF1339 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1338 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1335 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1369 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1363 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1330 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1333 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

Liên hệ

Bàn cafe GF1334 là dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Govi. Được thiết kế đa dạng kiểu dáng, kích thước mang màu sắc riêng biệt những mẫu bàn cafe của Govi tạo điểm nhấn đặc biệt giúp không gian trở nên ấn tượng, độc đáo thể...

1.575.000

Bàn cafe Tulip D600 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là loại...

1.575.000

Bàn cafe Tulip D600-T là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là loại...

1.875.000

Bàn cafe Tulip D800 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là loại...

1.875.000

Bàn cafe Tulip D800-T là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là loại...

3.450.000

Bàn Tulip mạ vàng D600 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

3.450.000

Bàn Tulip mạ vàng D600-T là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

3.450.000

Bàn Tulip mạ vàng D600 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

3.900.000

Bàn Tulip mạ vàng D800 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

3.450.000

Bàn Tulip mạ vàng D600-T là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

3.900.000

Bàn Tulip mạ vàng D800-T là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là...

2.025.000

Bàn cafe Tulip D600 là sản phẩm thiết kế của nhà thiết kế người Phần Lan – Eero Saarinen, chiếc bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở lên hiện đại và phong cách hơn khi bạn đặt chiếc bàn này vào bất cứ vị trí nào. Đây là loại...

Bàn cafe Govi hiện đại, độc đáo nhất thị trường

Bàn cafe là một trong những nội thất không thể thiếu trong quán cafe, chúng là yếu tố ghi điểm trong mắt khách hàng đến quán. Đồ uống hương vị đặc biệt kết hợp với nội thất quán cafe độc đáo mang phong cách riêng giúp thu hút khách hàng đến quán.

Các loại bàn cafe phổ biến hiện nay

Ở Việt Nam, đi bất kì đâu bạn cũng có thể bắt gặp những quán cafe với đủ phong cách khác nhau. Mỗi quán lại có những mẫu bàn cafe mẫu mã, kiểu dáng, kích thước khác nhau mang đến cho khách hàng những cảm xúc mới lạ. Đa dạng về mẫu mã từ giá rẻ đến cao với đủ các chất liệu khác nhau phục vụ cả không gian trong nhà hay ngoài trời.

Bàn cafe chân sắt

Bàn cafe chân sắt là một trong những loại bàn cafe được ưa chuộng nhất hiện nay bởi sự đa năng, tiện lợi. Với thiết kế đa dạng mẫu mã, có thể sử dụng cả ở ngoài trời hay trong nhà, có thể kết hợp với các loại ghế khác nhau tạo nên không gian độc đáo, để lại dấu ấn đặc biệt cho khách hàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Bàn cafe gỗ

Nếu bạn là người yêu thích không gian Vintage thì mẫu bàn cafe gỗ là lựa chọn số 1. Có rất nhiều mẫu bàn cafe gỗ như: gỗ thông, gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ sồi,…Với mẫu mã hiện đại, chất liệu gỗ gần gũi mẫu bàn cafe gỗ mang lại cảm giác ấm áp, thân quen.

Bàn cafe mặt đá

Với ưu điểm không sợ nước, dễ lau dọn nên mẫu bàn cafe mặt đá được đông đảo chủ quán sử dụng. Được làm từ mặt đá hoặc bằng gạch men kết hợp cùng chân sắt tĩnh điện có độ bền cao  thích hợp sử dụng ở không gian ngoài trời. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ đá nhân tạo có giá thành tốt, đa dạng màu sắc với những vân đá đẹp mang đến nhiều sự lựa chọn cho không gian quán cafe.

Bàn cafe mặt kính

Bàn cafe mặt kính có ưu điểm dễ lau chùi vệ sinh dễ dàng nên được ưu ái sử dụng trong nhiều không gian. Với thiết kế trong suốt nên phù hợp với hầu hết các không gian khác nhau, phù hợp với nhiều kiểu mix đồ nội thất trong quán. Bên cạnh đó, các loại kính màu tận dụng nhiều hơn làm tăng vẻ đẹp cho dòng bàn cafe mặt kính.

Bàn cafe sắt

Được làm hoàn toàn bằng sắt từ mặt bàn, chân  bàn sơn tĩnh điện có độ bền cao các mẫu bàn này được ưa chuộng bởi ưu điểm nhẹ, bền và giá thành tốt hơn những loại bàn khác.

Bàn cafe gấp gọn

Đây là mẫu bàn rất phù hợp với không gian quán có khu vực ngoài trời đặc biệt là những không gian có diện tích nhỏ, vị trí bàn không cố định. Với thiết kế có thể gấp gọn chiếc bàn cafe vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lại tối ưu không gian hợp lý.

Bàn cafe ngoài trời

Đặc điểm chịu được nắng mưa, di chuyển dễ dàng nhanh chóng các mẫu bàn cafe ngoài trời hay sử dụng tại sân vườn gia đình, sân thượng,  ban công,…. Được làm từ chất liệu sắt hoặc kết hợp với các loại gỗ tự nhiên có khả năng chịu được nắng mưa và các loại nhựa mây mang vừa mang vẻ đẹp thẩm mỹ đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Điểm danh những mẫu bàn cafe hiện đại, độc đáo nhất thị trường

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu bàn cafe đẹp được thiết kế độc đáo đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, để lựa chọn được mẫu bàn cafe phù hợp cần chú ý đến sự hài hòa về thiết kế, kích thước, màu sắc nhằm mang đến một không gian thư giãn, nghỉ ngơi lý tưởng. Những mẫu bàn cafe được thiết kế độc đáo cùng màu sắc trang nhã được làm từ chất liệu sắt, nhựa, gỗ nhằm mang đến sự thỏa mãn cho khách hàng. Cùng điểm danh những mẫu bàn cafe được ưa chuộng nhất hiện nay!

Bàn cafe Tulip D600

Mẫu bàn cafe thiết kế tròn với phần chân bàn nhỏ gọn làm cho không gian trở nên phong cách, hiện đại hơn. Thân bàn trụ tròn liền chân được làm từ chất liệu sơn tĩnh điện có độ bền cao. Trụ bàn được thiết kế gắn liền với chân tròn tạo thế vững chãi cho bàn khi đứng. 

Đây là mẫu bàn được sử dụng tại các không gian nhà hàng, khách sạn cao cấp, các quán cafe,… Chân bàn được làm bằng sơn sắt tĩnh điện, không bị gỉ, chống ăn mòn. Mặt bàn phù gỗ MDF phủ sơn bóng chống ẩm mốc, dễ dàng vệ sinh.

Có 2 màu đen và trắng tương phản, mỗi màu sắc lại mang đến vẻ đẹp khác biệt. Tùy thuộc vào sở thích, không gian văn phòng mà lựa chọn màu sắc bàn cho phù hợp.

Bàn cafe Eames vuông 80 x 80 – D

Bàn cafe Eames vuông có thiết kế tối giản toát lên vẻ hiện đại với mặt bàn hình vuông cá tính, chân bàn thanh mảnh 4 góc tạo sự vững chãi. Đây là một sản phẩm có thể kết hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất, phù hợp với nhiều không gian quán cafe, khách sạn, nhà hàng khác nhau.

Chân bàn được làm từ gỗ sồi sang trọng, mặt bàn bằng gỗ MDF phủ Composite không ẩm mốc, chống mối mọt, dễ dàng vệ sinh. 

Bàn cafe Tulip mặt kính D800

Là một trong những mẫu bàn cafe bán chạy nhất trong thời gian gần đây. Với thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi không gian mẫu bàn cafe Tulip mặt kính D800 là sự lựa chọn phù hợp cho mọi không gian. 

Lấy hình tượng của bông hoa Tulip làm ý tưởng cho thiết kế chiếc bàn toát lên vẻ đẹp độc đáo. Mặt bàn được làm bằng kính cường lực có khả năng chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh. Chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện, không bị gỉ, ăn mòn. Bàn cafe có thể thay đổi màu sắc đen – trắng linh hoạt dựa vào sở thích, nhu cầu khách hàng để bố trí phù hợp với mọi phong cách thiết kế.

Những ứng dụng cafe phổ biến hiện nay – Bàn cafe tại Govi có gì nổi bật?

Bàn cafe phục vụ nhu cầu uống cafe ở những quán cafe là chủ yếu. Bên cạnh đó, nó còn được sử dụng nhiều ở khu căng tin văn phòng, khách sạn, nhà hàng,… Với sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc bàn cafe khẳng định vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Bàn cafe trong quán cafe, nhà hàng

Chắc chắn rồi, bàn cafe được sử dụng trong quán cafe, nhà hàng. Tùy vào không gian, vị trí, phong cách thiết kế mà lựa chọn mẫu bàn sao cho phù hợp. Trở thành linh hồn của cả không gian, bàn cafe mang đến nét đẹp riêng biệt thu hút khách hàng ghé thăm. 

Bàn cafe trong nội thất nhà ở

Bàn cafe còn được sử dụng nhiều ở ngoài bàn công, sân thượng nhà phố, chung cư,…. Với không gian nhỏ hẹp, mẫu bàn cafe thiết kế tối giản được sử dụng hợp lý tạo nên một không gian lý tưởng có thể uống tách trà, đọc vài trang sách giúp thư giãn đầu óc.

Bàn cafe sử dụng trong nội thất văn phòng

Đối với những văn phòng lớn, có khu tiếp khách, khu ăn uống, khu Relax của nhân viên thì những chiếc bàn cafe đẹp hiện đại giúp không gian trở nên đẳng cấp hơn. Lựa chọn mẫu bàn thiết kế tối giản kết hợp cùng ghế ngồi nhiều màu sắc mang đến một màu sắc mới, thể hiện sự chuyên nghiệp, màu sắc riêng của doanh nghiệp.

Govi chuyên cung cấp nội thất văn phòng nói chung và bàn ghế cafe nói riêng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng, đối tác. 

  • Cam kết sản phẩm chất lượng tốt nhất, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015, được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.
  • Trên 100+ sản phẩm đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc  mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
  • Giá cả cạnh tranh, mức giá tốt hơn so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bàn cafe tại nội thất văn phòng Govi vui lòng liên hệ: 19004752 để biết thêm thông tin chi tiết.

homeTrang chủ
zaloMessenger
call
zaloZalo
mapShowroom
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay