Sắp xếp theo :
8.330.000

Sofa đơn da cao cấp SF221-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

4.650.000

Sofa đơn da cao cấp SF229-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

9.450.000

Sofa đơn da cao cấp SF162 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp đẳng cấp. * Màu sắc có thể...

6.640.000

Sofa đơn da cao cấp SF192-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

7.610.000

Sofa đơn da cao cấp SF165-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

10.020.000

Sofa đơn da cao cấp SF005-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

16.220.000

Sofa đơn da cao cấp SF195-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

5.670.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn trà đi kèm. * Màu sắc có thể sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Sofa đơn da cao cấp SF236-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm...

9.590.000

Sofa đơn da cao cấp SF801 -1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa...

9.270.000

Sofa đơn da cao cấp SF8007-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

11.030.000

Sofa đơn da cao cấp SF168-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

9.810.000

Sofa da cao cấp SF175 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

9.870.000

Sofa đơn da cao cấp SF190-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

10.500.000

Sofa đơn da cao cấp SF173-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

34.370.000

Sofa đơn da cao cấp SF8023-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

9.670.000

Sofa đơn da cao cấp SF176-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

9.080.000

Sofa đơn da cao cấp SF191-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

11.780.000

Sofa đơn da cao cấp SF8005-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm...

8.090.00012.650.000

Sofa đơn cao cấp SF006-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn...

7.150.0009.650.000

Sofa đơn da cao cấp SF186-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

9.330.000

Sofa đơn da cao cấp SF8010-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

6.010.000

Sofa đơn da cao cấp SF216-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

7.700.000

Sofa đơn da cao cấp SF8006-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

7.060.000

Sofa đơn da cao cấp SF219-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

8.080.000

Sofa đơn da cao cấp SF231-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

8.250.000

Sofa đơn da cao cấp SF215-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao...

7.770.000

Sofa đơn cao cấp SF218-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn...

7.150.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn trà đi kèm. * Màu sắc có thể sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Sofa đơn da cao cấp SF239-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm...

7.960.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn trà đi kèm. * Màu sắc có thể sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Sofa đơn cao cấp SF188-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được...

5.360.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn trà đi kèm. * Màu sắc có thể sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Sofa đơn da cao cấp SF237-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm...

5.360.000

* Giá sản phẩm chưa bao gồm bàn trà đi kèm. * Màu sắc có thể sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Sofa đơn da cao cấp SF238-1 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm...

6.630.000

Sofa da thư giãn cao cấp JD-V17 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa...

7.640.000

Sofa da thư giãn cao cấp JD-V16 được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, tạo cho mọi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đẳng cấp và sự tinh tế của sản phẩm cũng như người sở hữu sản phẩm đó. * Giá sản phẩm chưa...

Sofa đơn: Thư giãn tuyệt vời trong không gian nhỏ

Sofa đơn ngày càng trở nên tiện lợi, hữu ích cho các không gian sống chật như phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng chờ trong các văn phòng. Đúng với tên gọi của nó, ghế sofa đơn là loại ghế sofa có kích thước nhỏ gọn dành cho một người ngồi. Ghế đem đến sự thoải mái, êm ái cho người dùng và tạo nên vẻ đẹp cho thiết kế nội thất căn phòng.

Mang tới không gian thư giãn lý tưởng

Ngày nay, ghế sofa đơn càng được nhiều người lựa chọn làm món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian sống hiện đại. Ngoài bày trí ở phòng khách, người ta còn bày trí nó ở các khu vực khác nhau. Ghế sofa giúp không gian đón khách thêm phần trang trọng hơn. Đồng thời cũng là một sản phẩm lý tưởng để nghỉ ngơi và cảm nhận sự thoải mái.

Thư giãn lý tưởng trên sofa đơn
Thư giãn lý tưởng trên sofa đơn

Hãy thử tưởng tượng, sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn trở về nhà và cần không gian để nghỉ ngơi lấy lại sức lực, tinh thần. Sẽ không còn gì thoải mái và thú vị hơn khi bạn có thể ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa đơn trong ngôi nhà của mình để đọc sách, xem tivi hay nghe những bản nhạc yêu thích. Hoặc đơn giản đây là nơi để cả gia đình ngồi quây quần, trò chuyện cùng nhau.

Những ưu điểm vượt trội của sofa đơn Govi

Sofa đơn Govi được ví như linh hồn của mọi không gian nội thất, giúp các khách hàng cảm nhận được sự đẳng cấp và tinh tế mà sản phẩm đem lại. Với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn cùng nhiều mẫu mã phong phú, màu sắc đa dạng rất phù hợp cho các không gian nhỏ, ít diện tích như phòng ngủ, phòng chờ, quán cafe,… khi mà những mẫu sofa bộ hay sofa góc không đáp ứng được vì kích thước quá lớn.

Tuy thiết kế có phần tối giản nhưng vẫn thể hiện được nét sang trọng mang đến vẻ đẹp cuốn hút cho căn phòng của bạn không kém gì so với các mẫu sofa khác. Bên cạnh đó, trọng lượng nhẹ và không quá lớn giúp bạn dễ dàng di chuyển, lắp đặt ghế tại các vị trí khác nhau trong phòng.

Các sản phẩm chủ yếu làm từ chất liệu da cao cấp nên đem đến cho ghế sofa độ bền và độ bền màu tốt. Đồng thời dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Phần đệm ngồi là đệm mút định hình mật độ cao có độ đàn hồi tốt, không bị xẹp lún hay biến dạng mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Tất cả các nguyên liệu đầu vào đều được xử lý kỹ càng, cẩn thận. Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng sao cho đảm bảo cung cấp sản phẩm chắc chắn, bền bỉ và có tính thẩm mỹ cao.

Ghế sofa đơn được bảo hành lên tới 24 tháng và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Thương hiệu Govi luôn mong muốn được phục vụ và mang đến cho khách hàng sự hài lòng cả trước và sau khi mua hàng bằng những chính sách chăm sóc ưu đãi, tận tâm nhất.

Tại sao nên chọn sofa đơn Govi?

Govi tự hào là nhà cung cấp với nhiều năm hoạt động và đi đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng. Thương hiệu luôn mong muốn mang đến cho các khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng với giá thành cạnh tranh. Ngoài sản phẩm ghế sofa đơn được làm từ những chất liệu cao cấp, kiểu dáng thiết kế hiện đại, nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích thì tại Govi vẫn còn rất nhiều sản phẩm nội thất khác được tung ra thị trường nhằm phục vụ quý khách hàng.

Các chính sách ưu đãi và hậu mãi với khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm luôn được Govi chú trọng. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hàng đầu mà thương hiệu hướng tới. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm cùng sự tận tình chắc chắn mang đến cho khách hàng nhiều lời khuyên hữu ích. Từ đó giúp khách hàng chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý và hợp lý nhất.

Ngoài ra, Govi còn có thể cung cấp số lượng lớn sản phẩm, đáp ứng được các mặt hàng may đo kích thước theo yêu cầu. Hãy liên hệ với Govi theo hotline 19004752 để được tư vấn và sử dụng những sản phẩm chất lượng tuyệt vời.

Thu gọn
  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay