Sắp xếp theo :
1.890.0003.110.000

Bàn training TR-001 Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

1.930.0003.150.000

Bàn training TR-01A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.180.0002.310.000

Bàn training TR-01AT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W800-300 x D500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W900-400 x D500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn lớn tổng thể khi ghép 6...

1.890.0003.110.000

Lưu ý: Màu sắc sản phẩm có thể có sự sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Không đơn thuần chỉ là một sản phẩm nội thất văn phòng, bàn training TR-002 còn được xem như biểu tượng của sự sáng tạo, phát triển trong không gian...

1.930.0003.150.000

Lưu ý: Màu sắc sản phẩm có thể có sự sai khác do điều kiện ánh sáng/máy chụp khác nhau. Nếu bạn đang kiếm tìm giải pháp hiệu quả để kiến tạo nên không gian đào tạo chuyên nghiệp, bàn training TR-02A chính là sự lựa chọn hoàn hảo hàng...

2.100.0002.150.000

Bàn training TR-02AT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W800-300 x D500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W900-400 x D500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn lớn tổng thể khi ghép 6...

1.950.0003.150.000

Bàn training TR-003 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

1.970.0003.190.000

Bàn training TR-03A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.140.0003.480.000

Bàn training TR-004 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

2.140.0003.360.000

Bàn training TR-05A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

2.350.000

Bàn training TR-05AT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W800-300 x D500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W900-400 x D500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm Trong đó D là đường kính bàn lớn tổng thể được ghép...

2.020.0003.230.000

Bàn training TR-06A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

1.930.0003.180.000

Bàn training TR-07A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

1.970.0003.190.000

Bàn training TR-07B Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.180.0003.380.000

Bàn training TR-08A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.640.0003.860.000

Bàn training TR-09A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.490.0003.780.000

Bàn training TR-09B Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

1.810.0002.980.000

Bàn training TR-010A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

1.970.0003.190.000

Bàn training TR-012A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.350.0003.570.000

Bàn training TR-013A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.620.0003.830.000

Bàn training TR-014A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.230.0003.440.000

Bàn training TR-015A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

2.150.0003.340.000

Bàn training TR-016A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.020.0003.150.000

Bàn training TR-017A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

2.100.0003.310.000

Bàn training TR-019A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

2.350.0002.480.000

Bàn training TR-019AT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W800-300 x D500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W900-400 x D500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn lớn tổng thể khi ghép 6...

2.100.0003.310.000

Bàn training TR-020A Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây...

2.640.0003.900.000

Bàn training TR-021A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

1.720.0001.890.000

Bàn training TR-0101 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D2400 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn...

1.560.0001.720.000

Bàn training TR-0102 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D2400 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn...

Liên hệ

Bàn training TR-0103 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W500 x H750) * 6 = D1200 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm (W500 x H750) * 6 =...

2.140.0002.270.000

Bàn training TR-002T được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước (W800-300 x D500 x H750) * 6 = D1600 x H750 mm (W900-400 x D500 x H750) * 6 = D1800 x H750 mm Trong đó: D: đường kính bàn lớn tổng thể khi ghép 6...

2.940.0003.180.000

Bàn training M1608 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

2.330.0003.310.000

Bàn training M1921 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

3.830.0004.920.000

Bàn training M1615 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Bàn nhập khẩu kiểu dáng hiện đại, thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những...

3.560.000

Bàn training FT018C được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kiểu dáng Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, tỷ lệ kích thước với ghế training, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng...

Bàn training cao cấp – Giải pháp tối ưu cho mọi văn phòng

Phá vỡ nét đơn điệu của các dòng bàn truyền thống, bàn training hiện đại mang trong mình sức sống của sự tươi mới, năng động và trẻ trung hơn. Bàn training Govi có tính cơ động cao với bốn bánh xe chuyên dụng, giúp việc di chuyển dễ dàng. Bên cạnh đó, chức năng khóa bánh xe giúp cố định bàn là bước cải tiến vượt bậc, là giải pháp tối ưu cho mọi văn phòng.

Tại sao nên sử dụng bàn training?

Xu thế phát triển của thời đại mới, lượng kiến thức, thông tin luôn được đổi mới, cập nhật liên tục để có thể phát triển kịp thời. Các cuộc hội thảo chia sẻ kiến thức, đào tạo được mở ra nhiều hơn thu hút lượng lớn người tham gia. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm nội thất trong phòng đào tạo là hết sức quan trọng. Vừa đảm bảo tính linh hoạt, thiết kế hợp lý tiện nghi cho người sử dụng vừa mang vẻ đẹp hiện đại kiến tạo không gian chuyên nghiệp. Ngoài chiếc ghế training thì bàn training đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng buổi đào tạo.

Bàn training khác với bàn học thông thường, dòng sản phẩm này có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi diện tích văn phòng. Dù bạn sở hữu một hội trường lớn vài nghìn thành viên hay phòng họp nhỏ có mấy nhân viên thì đều có thể sử dụng được. Với thiết kế thông minh, kết cấu linh hoạt bàn training giúp người dùng thuận tiện sử dụng, mang đến sự thoải mái giúp tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Những loại bàn training phổ biến hiện nay

Theo công năng sử dụng thì bàn training được chia thành 2 dạng, bàn đào tạo truyền thống và bàn training gấp.  Khác với mẫu bàn truyền thống mẫu bàn training được thiết kế hiện đại có khả năng gấp lại gọn gàng theo nhu cầu sử dụng. Với cách thiết kế thông minh đây là mẫu bàn được ưa chuộng nhiều nhất hiện nay, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng lại tiết kiệm không gian diện tích giúp văn phòng trở nên ngăn nắp, gọn gàng hơn.

Dựa vào kiểu dáng thiết kế mặt bàn có thể chia bàn thành: Bàn tròn, bàn chữ nhật, bàn đa giác,… Mỗi mẫu bàn có những ưu điểm riêng và phù hợp với từng không gian. Mẫu bàn chữ nhật phổ biến, được ưu ái sử dụng, mẫu bàn tròn dành cho phòng đào tạo, trao đổi thông tin ít người, mẫu bàn mặt đa giác ấn tượng tiết kiệm không gian mang đến sự chuyên nghiệp cho không gian phòng đào tạo.

Với từng đặc điểm riêng, tạo nên những dòng bàn khác nhau. Do đó, để lựa chọn được mẫu bàn training phù hợp cần chú ý đến không gian sử dụng, tính chất buổi đào tạo, mục đích sử dụng,… để mang đến hiệu quả cao nhất nhé!

Điểm danh một số mẫu bàn training được cập nhật mới nhất tại Govi

Bàn đào tạo tròn M1608
Bàn đào tạo tròn M1608

Mẫu bàn training mặt tròn được thiết kế kiểu dáng đơn giản kết hợp cùng ghế training xếp thích hợp với không gian phòng đào tạo 4-6 người. Với kiểu dáng thiết kế này mang đến sự gần gũi giữa các thành viên với nhau thích hợp cho những buổi chia sẻ kiến thức hay trao đổi công việc,…

Mẫu bàn training F019C
Mẫu bàn training F019C

Mẫu bàn training được thiết kế ấn tượng với phần mặt bàn hình thang ấn tượng, có yếm bàn, chân bàn làm bằng thép sơn tĩnh điện chắc chắn. Bàn có thể dễ dàng xếp gọn khi cần thiết để tiết kiệm không gian phòng họp. Với thiết kế thông minh mẫu bàn đào tạo F019C thích hợp sử dụng ở những không gian phòng đào tạo lớn, có lượng thành viên tham gia đông đúc.

Bàn đào tạo di động M1607 dễ dàng di chuyển
Bàn đào tạo di động M1607 dễ dàng di chuyển

Mang kiểu dáng hiện đại khỏe khoắn cùng chất liệu cao cấp mẫu bàn training M1607 là sự lựa chọn hàng đầu cho không gian phòng đào tạo chuyên nghiệp. Mặt bàn lớn giúp việc ghi chép, sử dụng dễ dàng hơn.

Đơn vị cung cấp bàn đào tạo uy tín, chất lượng

Được ứng dụng sử dụng trong các phòng họp, phòng đào tạo, phòng trao đổi thông tin nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng, những buổi chia sẻ kiến thức giá trị nên việc lựa chọn một chiếc đào tạo là chất lượng là điều cần thiết. Ngoài việc lựa chọn sản phẩm chất lượng, phù hợp với không gian sử dụng cần chọn lựa đơn vị uy tín để sở hữu sản phẩm chất lượng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, bảo hành tốt nhất ạ.

Với hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp nội thất văn phòng Govi tự tin mang đến những sản phẩm chất lượng nhất ra thị trường. Mẫu bàn đào tạo do Govi cung cấp là những sản phẩm chất lượng cao với thiết kế hiện đại, sử dụng chất liệu chân thép sơn tĩnh điện chắc chắn, giá thành cạnh tranh phù hợp với mọi không gian sử dụng. Các mẫu bàn training của chúng tôi được cập nhật, cải tiến liên tục nhằm mang đến sự thoải mái nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Trên đây là một số mẫu bàn đào tạo được ưa chuộng nhất hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu lựa chọn bàn đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp đừng ngần ngại liên hệ Govi theo: 19004752 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Thu gọn
  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloZalo