Sắp xếp theo :
3.990.000

Ghế bar SK-B370 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.240.000

Ghế bar SK-B369 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.350.000

Ghế bar SK-B368 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.160.000

Ghế bar SK-B349 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.990.000

Ghế bar SK-B346-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.420.000

Ghế bar SK-B254 là sản phẩm ghế cafe cao cấp được Govi nhập khẩu nguyên chiếc. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng có thể điều chỉnh độ cao giúp người dùng ngồi chơi, thư giãn thoải mái. Sản phẩm là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi không...

2.780.000

Ghế bar SK-B223 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.680.000

Ghế bar SK-B291-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.690.000

Ghế bar SK-B257-A là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.650.000

Ghế bar SK-B256-A là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.900.000

Ghế bar SK-B251-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.600.000

Ghế bar SK-B230-1 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.080.000

Ghế bar SK-B198-3 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.500.000

Ghế bar SK-B213-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.190.000

Ghế bar SK-B213-1 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.280.000

Ghế bar SK-B168 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.230.000

Ghế bar SK-B222 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.280.000

Ghế bar SK-B187 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.830.000

Ghế bar SK-B266 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.650.000

Ghế bar SK-B265-A là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

1.990.000

Ghế bar SK-B259 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

6.550.000

Ghế bar SK-B255 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

2.290.000

Ghế bar SK-B249 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.360.000

Ghế bar SK-B227 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.550.000

Ghế bar SK-B287 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.800.000

Ghế bar SK-B212-1 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.900.000

Ghế bar SK-B203-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.180.000

Ghế bar SK-B185 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.390.000

Ghế bar SK-B229 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.600.000

Ghế bar SK-B371 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.650.000

Ghế bar SK-B203-1 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

4.700.000

Ghế bar SK-B342-2 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

3.260.000

Ghế bar SK-B35 là sản phẩm ghế phòng chờ cao cấp được Govi nhập khẩu nguyên chiếc. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Sản phẩm là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi...

5.290.000

Ghế bar SK-B342-1 là một sản phẩm có thiết kế hiện đại, đẹp mắt năm trong bộ sưu tập bàn ghế phòng chờ được ưa chuộng nhất của Govi. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người...

5.280.000

Ghế phòng chờ chân xoay SK-B241-1 là sản phẩm ghế phòng chờ cao cấp được Govi nhập khẩu nguyên chiếc. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Sản phẩm là sự lựa chọn tốt...

5.380.000

Ghế phòng chờ chân xoay B250-2 là sản phẩm ghế phòng chờ cao cấp được Govi nhập khẩu nguyên chiếc. Ghế có thiết kế tinh tế, ấn tượng  cùng chất liệu cao cấp mang đến sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Sản phẩm là sự lựa chọn tốt...

Ghế quầy bar – Thay đổi không gian hiện đại, đẳng cấp

Ngày nay, ghế quầy bar dần trở thành điểm nhấn nội thất trong văn phòng, gia đình chứ không còn là phong cách sở hữu độc quyền của các quán bar, quán ăn, quán nước… Vượt ra khỏi những thiết kế cổ điển, những mẫu ghế bar hiện đại đang cải tiến phù hợp cho mọi không gian.

Những yếu tố chung về ghế quầy bar bạn cần biết

Ghế quầy bar là dòng ghế được sử dụng rộng rãi trên thị trường, với chiều cao trung bình từ 801 – 110cm, cao hơn dòng ghế thông thường. Với thiết kế kiểu dáng đặc biệt, lạ mắt ghế quầy bar được sử dụng nhiều ở những nơi giải trí như: quầy bar, sàn nhảy, sân khấu, quán cafe,…Ưu tiên sử dụng những chiếc ghế có màu sắc rực rỡ, họa tiết độc đáo nhưng đảm bảo hài hòa với không gian quán bar hoặc nội thất gia đình tôn lên vẻ đẹp tiện nghi thể hiện cá tính gia chủ. 

Ghế quầy bar có kết cấu chung gồm 2 phần: phần chân ghế và phần đế ngồi. Chân ghế được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như: gỗ, kim loại, inox,… Phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà lựa chọn loại ghế cho phù hợp.  Đệm ngồi của ghế càng được làm từ đa dạng nhiều nguyên liệu như: gỗ, nỉ, bọc da,…

Khi lựa chọn ghế quầy bar cần chú ý đến những yếu tố sau: kích thước, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc,… Tuy nhiên, yếu tố kích thước, chiều cao của ghế bar là yếu tố quan trọng đầu tiên chúng ta cần quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng. Kích thước ghế cần phù hợp với không gian, thuận tiện cho việc bố trí nội thất và phù hợp với bàn đi kèm:

  • Quầy bar cao khoảng 0.7m thì nên chọn ghế bar cao 0.4 – 0.5 cm.
  • Chiều cao quầy bar 0.9-1m thì nên chọn ghế bar 0.6m
  • Quầy bar cao hơn 1m trở lên thì lựa chọn ghế bar cao tầm trên 0,7m,…

Phân loại ghế quầy bar phổ biến hiện nay

Tùy thuộc vào từng yếu tố cấu tạo, kiểu dáng, chất liệu mà ghế ngồi quầy bar được chia thành nhiều loại. Dựa vào mục đích sử dụng mà lựa chọn từng loại cho phù hợp.

Theo chất liệu chân ghế

Dựa vào chất liệu làm chân ghế có thể chia ghế bar thành nhiều loại như: ghế bar chân inox, ghế bar chân gỗ, ghế bar chân kim loại,…Những mẫu ghế bar chân sắt, kim loại mang đến sự chắc chắn còn nếu yêu thích mẫu ghế bar gỗ bạn có thể lựa chọn giúp không gian trở nên sang trọng, ấm cúng hơn.

Theo chất liệu đế ngồi

Đế ngồi ghế bar được chia thành nhiều loại: bọc nỉ, bọc da, gỗ,… Tùy vào từng không gian, sở thích mà có thể lựa chọn mẫu ghế bar phù hợp. Nếu ghế ngồi bar nỉ mang đến sự trẻ trung năng động thì ghế ngồi bar gỗ lại mang vẻ đẹp gần gũi, ấm áp.

Theo chiều cao ghế bar

Hiện nay trên thị trường kích thước của ghế bar được chia thành 2 loại: ghế quầy bar cố định và ghế quầy bar có thể điều chỉnh độ cao người ngồi. Mẫu ghế bar cố định thường được làm từ gỗ, kim loại có chiều cao trung bình từ 800mm – 1100mm có thể cao hơn tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Dựa vào chiều cao người ngồi mà từ đó sử dụng loại ghế cho phù hợp. Ngoài ra, ghế bar có điều chỉnh thường có độ cao 450mm – 900mm có chỗ đến chân phía dưới, Tùy vào độ cao bàn bar có thể tùy ý điều chỉnh cho phù hợp để có tư thế ngồi thoải mái nhất. 

Ghế bar theo kiểu dáng ghế

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, thiết kế quầy bar mà lựa chọn kiểu ghế ngồi quầy bar như sau: ghế không tựa, ghế tựa thấp, ghế tựa cao,…Loại ghế không tựa dễ dàng để gọn ở dưới quầy bar nhưng không thể sử dụng lâu, chúng thích hợp cho bar rượu, bar cafe. Ghế tựa thấp có mép thấp hoặc cao hỗ trợ người ngồi cố định. Ghế  tựa cao thường xuyên được sử dụng cho quầy bếp có bàn ăn cao hoặc nhà hàng,…

Các loại ghế bar phổ biến hiện nay

Ghế bar sử dụng trong quán bar, quán cafe

Quán bar, quán cafe đông khách không chỉ bởi vị trí, view đẹp, đồ uống chất lượng, phục vụ tốt mà còn bởi không gian quán ấn tượng. Để thu hút khách tới thăm quán việc lựa chọn bàn ghế bar cafe đẹp với màu sắc lôi cuốn làm điểm nhấn tạo nên phong cách riêng của quán. 

Ghế không tựa Tolix02-V thiết kế hiện đại
Ghế không tựa Tolix02-V thiết kế hiện đại
Ghế bar BAR1 không lưng phù hợp với quán bar, quán cafe
Ghế bar BAR1 không lưng phù hợp với quán bar, quán cafe
Ghế bar Muuto 75cm không tựa lưng dễ dàng cất gọn
Ghế bar Muuto 75cm không tựa lưng dễ dàng cất gọn

Ghế bar sử dụng trong nhà bếp

Ngoài các quán bar, quán cafe sang trọng thì ghế bar được sử dụng khá nhiều trong gia đình. Với nhu cầu về một cuộc sống hiện đại và thư giãn nghỉ ngơi thì một quầy bar nhỏ trong chính ngôi nhà của mình dần được hình thành. Thiết kế đảo bar nhỏ kết hợp cùng ghế bar có tựa lưng mang đến cho người ngồi sự thoải mái thư giãn.

Ghế bar eames thiết kế hiện đại có thể điều chỉnh độ cao tùy ý
Ghế bar eames thiết kế hiện đại có thể điều chỉnh độ cao tùy ý
Ghế bar J3 màu vàng ấn tượng, lưng da có họa tiết đặc biệt
Ghế bar J3 màu vàng ấn tượng, lưng da có họa tiết đặc biệt

Mua ghế quầy bar ở đâu uy tín chất lượng?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp ghế quầy bar với đa dạng kiểu dáng kích thước. Tùy vào mục đích sử dụng, không gian văn phòng mà lựa chọn ghế bar cho phù hợp với không gian.

Là đơn vị cung cấp nội thất hơn 10 năm, Govi tự hào mang đến những sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh.
Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài: 19004752

Thu gọn
  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

  • Thêm sản phẩm

homeDanh mục
call
zaloChat Zalo
messHợp tác messMessenger zaloZalo