Sắp xếp theo :
2.120.000

Ghế training Aura AU-601B-T Kích thước Rộng: 710mm * Sâu: 690mm * Cao: 860mm Chất liệu Khung thép sơn tĩnh điện, độ dày ống thép 1.5mm. thanh đỡ đệm ngồi là ống thép đặc đường kính 12mm chắc chắn Tựa lưng, đệm đỡ, tựa tay bằng nhựa PP đúc màu...

1.700.000

Ghế training Aura AU-601-T Kích thước Rộng: 710mm * Sâu: 690mm * Cao: 860mm Chất liệu Khung thép sơn tĩnh điện, độ dày ống thép 1.5mm. thanh đỡ đệm ngồi là ống thép đặc đường kính 12mm chắc chắn. Tựa lưng, đệm đỡ, tựa tay bằng nhựa PP đúc màu...

1.570.000

Ghế training Aura AU-601 Kích thước Rộng: 710mm * Sâu: 450mm * Cao: 860mm Chất liệu Khung thép sơn tĩnh điện, độ dày ống thép 1.5mm. thanh đỡ đệm ngồi là ống thép đặc đường kính 12mm chắc chắn. Tựa lưng, đệm đỡ, tựa tay bằng nhựa PP đúc màu...

1.610.000

Ghế training 6801D-1 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 640mm* Sâu: 565mm * Cao: 865mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.570.000

Ghế training 6801D được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 640mm* Sâu: 560mm * Cao: 865mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.890.000

Ghế training 6801D-2 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 680mm* Sâu: 560mm * Cao: 865mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.940.000

Ghế training 6801D-3 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 680mm* Sâu: 560mm * Cao: 865mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.890.000

Ghế training BG-940 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 570mm* Sâu: 570mm * Cao: 860mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.050.000

Ghế training BG-632 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 540mm* Sâu: 610mm * Cao: 850mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.320.000

Ghế training BG-632B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 540mm* Sâu: 640mm * Cao: 850mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.540.000

Ghế training BG-632BLT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 650mm * Cao: 820mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.390.000

Ghế training BG-632BH được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 540mm* Sâu: 640mm * Cao: 850mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.200.000

Ghế training BG-632LT được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 620mm * Cao: 820mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.330.000

Ghế training BG-803 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 630mm* Sâu: 600mm * Cao: 840mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.870.000

Ghế training BG-811B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 650mm* Sâu: 600mm * Cao: 830mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.590.000

Ghế training BG-802B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 630mm* Sâu: 630mm * Cao: 840mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.530.000

Ghế training BG-811 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 650mm* Sâu: 600mm * Cao: 830mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.320.000

Lưu ý: Giá chưa bao gồm bánh xe Ghế training BG-815A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành chân...

1.420.000

Lưu ý: Giá chưa bao gồm bánh xe Ghế training BG-815A-T được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành chân...

1.550.000

Lưu ý: Giá trên chưa gồm bánh xe Ghế training BG-815B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành chân...

1.690.000

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm bánh xe Ghế training BG-815B-T được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành...

1.280.000

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm bánh xe Ghế training BG-815W được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành...

1.380.000

Lưu ý: Giá trên không bao gồm bánh xe Ghế training BG-815W-T được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành...

1.240.000

Ghế training BG-844A được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 600mm * Cao: 800mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành chân ≥1.5mm; tựa lưng khung bằng nhựa PP bọc vải lưới đàn...

1.480.000

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm giá bánh xe Ghế training BG-844B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 550mm* Sâu: 630mm * Cao: 800mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện, chân ghế ống dẹt 19x32, độ dày thành chân ≥1.5mm;...

1.170.000

Ghế training BG-830L được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 600mm* Sâu: 580mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện, chân ghế ống tròn 18mm, độ dày thành chân ≥2mm; tựa lưng khung bằng nhựa PP với thiết kế đá...

1.130.000

Ghế training BG-830WL được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 600mm* Sâu: 530mm * Cao: 825mm Vật liệu Khung thép sơn tĩnh điện, chân ghế ống tròn 18mm, độ dày thành chân ≥2mm; tựa lưng khung bằng nhựa PP với thiết kế đá...

1.340.000

Ghế training BG-804 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 590mm* Sâu: 610mm * Cao: 810mm Kiểu dáng - Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc...

1.610.000

Ghế training BG-804B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước - Kích thước: Rộng: 590mm* Sâu: 610mm * Cao: 810mm Kiểu dáng - Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc...

1.050.000

Ghế training BG-6119 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 670mm* Sâu: 620mm * Cao: 810mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

2.250.000

Ghế training BG-802B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 560mm* Sâu: 630mm * Cao: 640mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.760.000

Ghế training BG-802 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 560mm* Sâu: 600mm * Cao: 840mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.690.000

Ghế training BG-936B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 560mm* Sâu: 580mm * Cao: 870mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

2.330.000

Ghế training BG-936B được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 570mm* Sâu: 610mm * Cao: 870mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.800.000

Ghế training BG-936 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 570mm* Sâu: 580mm * Cao: 870mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

1.200.000

Ghế training BG-930 được nhập khẩu và phân phối bởi Govi Furniture Kích thước Kích thước: Rộng: 600mm* Sâu: 520mm * Cao: 810mm Kiểu dáng - Thiết kế hiện đại, tiện dụng hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo...

Ghế đào tạo thông minh, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển

Ghế training hay ghế đào tạo với các tính năng: nhỏ, gọn, nhẹ, dễ di chuyển và sắp xếp nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe người ngồi, mang đến sự linh hoạt cũng như tiện lợi trong việc sắp xếp chỗ ngồi. Ghế được các chủ doanh nghiệp yêu thích sử dụng cho phòng họp, phòng training.

Ghế training phù hợp trong những ứng dụng nào?

Ghế training không được sử dụng phổ biến như ghế xoay văn phòng, chúng thường được sử dụng tại phòng đào tạo thường xuyên có những buổi training cho nhân viên. Ghế training giúp người ngồi thoải mái, giúp buổi đào tạo diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. 

Nếu không chọn mua ghế đào tạo chất lượng thì khi sử dụng lâu sẽ khiến người ngồi khó chịu, không thể tiếp thu kiến thức, thông tin một cách tốt nhất ảnh hưởng tới chất lượng buổi đào tạo, chia sẻ thông tin. Do đó, những công ty thường xuyên diễn ra những buổi đào tạo, trao đổi kiến thức hãy chú trọng lựa chọn ghế training chất lượng, phù hợp nhé!

Có những loại ghế training nào?

Nên chọn loại ghế training nào vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời tăng tính thẩm mỹ mang đến sự chuyên nghiệp cho không gian? Tùy vào từng yếu tố mà ghế training được chia thành nhiều loại khác nhau:

Phân loại theo phần bàn đi kèm

  • Ghế training có kèm bàn

Đây là loại ghế training cao cấp bậc nhất hiện nay bởi sự tiện lợi nó mang đến. Thiết kế theo phong cách hiện đại hướng tới sự chuyên nghiệp, phần bàn gắn vào tay cầm bên trái hoặc phải của ghế giúp người ngồi có thể dễ dàng điều chỉnh sử dụng khi cần thiết. Có gắn bàn tiện dụng có thể đặt thêm một số đồ dùng như điện thoại, bút, sổ, ipad,…để phục vụ cho việc ghi chép, theo dõi buổi báo cáo, đào tạo. 

  • Ghế training không kèm bàn

Thiết kế ghế training không kèm bàn được phân phối rộng rãi trên thị trường. Thiết kế đơn giản, phần đệm ngồi, tựa lưng chắc chắn. Hai bên tay ghế được làm theo hướng nhỏ gọn linh hoạt, nhiều mẫu không có tay ghế giúp tiết kiệm không gian một cách tối đa thích hợp với không gian đào tạo đông người mà bị giới hạn diện tích. Với ưu điểm nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp việc di chuyển dễ dàng.

Phân loại theo khả năng di chuyển

  • Ghế training chân tĩnh

Ghế được thiết kế chân tĩnh truyền thống chắc chắn, có khả năng chịu lực cao giúp người ngồi cảm thấy an toàn khi sử dụng.

  • Ghế training có gắn bánh xe

Ghế training có trang bị bánh xe thuận lợi cho việc di chuyển. Khung chân ghế được làm từ chất liệu thép cao cấp sơn tĩnh điện chắc chắn chống bong tróc dưới mọi tác động của ngoại lực giúp tăng tuổi thọ của ghế. 

Phân loại theo chất liệu lưng ghế

  • Ghế training lưng lưới

Mẫu ghế training hiện đại được thiết kế linh hoạt, với phần lưng lưới cao cấp chống tích nhiệt, chống ẩm mốc mang đến sự thoải mái cho người dùng. Thiết kế hợp với dáng người sử dụng, đáp ứng nhu cầu làm việc trong văn phòng, phòng đào tạo hoặc những cuộc họp, hội thảo kéo dài nhưng không gây mỏi lưng.

  • Ghế training lưng nhựa

Khung lưng bằng nhựa nguyên sinh cong ôm theo lưng người ngồi giúp tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Những mẫu ghế training cao cấp được ưa chuộng nhất tại Govi

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp nội thất văn phòng Govi cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khác nhau trong đó phải kể đến bàn ghế training. Được chú trọng đến từng chi tiết, làm từ nguyên liệu chất lượng cao đảm bảo vẻ đẹp thẩm mỹ vừa chú trọng đến độ bền của ghế. Phải kể đến một số mẫu ghế training được ưa chuộng nhất hiện nay như:

Ghế training BF-906T
Ghế training BF-906T

Mẫu ghế training thiết kế chân tĩnh, tay vịn và chân được làm từ thép sơn tĩnh điện chắc chắn, có độ bền cao. Với kiểu dáng hiện đại, tối giản mọi chi tiết mẫu ghế này phù hợp với mọi không gian kể cả không gian văn phòng nhỏ.

Ghế training BG-903B
Ghế training BG-903B

Một trong những mẫu ghế được ưa chuộng nhất tại Govi bởi sự linh hoạt trong thiết kế, ấn tượng bởi chất liệu cao cấp. Thiết kế ghế có kèm bàn có thể dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với mục đích sử dụng.

Ghế đào tạo BG-914L
Ghế đào tạo BG-914L

Nổi bật với gam màu xanh của đệm ghế cùng lưng lưới chắc chắn, thiết kế uốn cong ôm sát lưng người ngồi mang đến sự thoải mái cho người sử dụng. Chân ghế có trang bị bánh xe giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.

Ghế training AU04
Ghế training AU04

Tối giản từng chi tiết, mẫu ghế training AU04 không tay giúp tiết kiệm không gian phù hợp với những buổi đào tạo nhiều người mà diện tích bị hạn chế.

Để có thể lựa chọn được những mẫu ghế đào tạo phù hợp cần quan tâm đến mục đích sử dụng, chú trọng đến diện tích của căn phòng. Ngoài ra, cần chọn mặt gửi vàng để tìm kiếm đơn vị cung cấp ghế chất lượng, uy tín. Govi tự tin mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng, quý doanh nghiệp.

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ Tổng đài: 19004752

homeTrang chủ
zaloMessenger
call
zaloZalo
mapShowroom
messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay