Tất cả các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng cần biết

Chia sẻ trên :
02-03-2023 3212 lượt xem

Chỉ số tài chính là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh và hiệu quả của một doanh nghiệp trong kinh doanh. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của một công ty. Đồng thời chúng còn giúp chúng ta quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn và đầu tư một cách có kế hoạch. Dưới đây là tất cả các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

Chỉ số tài chính là gì?

Chỉ số tài chính được tính toán dựa trên các thông số kinh tế và tài chính
Chỉ số tài chính được tính toán dựa trên các thông số kinh tế và tài chính

Chỉ số tài chính là một số liệu đo lường sức mạnh của một tổ chức tài chính hoặc một công ty. Nó được tính toán dựa trên các thông số kinh tế và tài chính của một tổ chức hoặc công ty, bao gồm lợi nhuận, tài sản, vốn chủ sở hữu và các khoản nợ.

Chỉ số tài chính doanh nghiệp này giúp chúng ta đánh giá tình hình tài chính của một tổ chức hoặc công ty và so sánh với các đối tác cùng ngành. Ví dụ, chỉ số tài chính phổ biến nhất là tỷ lệ nợ tới tài sản (Debt-to-Asset Ratio), nó cho biết mức độ phụ thuộc của một tổ chức hoặc công ty.

Trong tương lai, chỉ số tài chính cũng giúp chúng ta dự đoán tình hình tài chính và khả năng phát triển của một tổ chức hoặc công ty trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng cần được xem xét cùng với các yếu tố khác như thị trường, xu hướng kinh tế và các rủi ro môi trường nội bộ.

Các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng nhất

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá bởi rất nhiều các chỉ số tài chính khác nhau. Dưới đây là các chỉ số tài chính doanh nghiệp vô cùng quan trọng mà bất kỳ các nhà phân tích tài chính nào cũng không được bỏ qua.

Chỉ số khả năng thanh toán

Chỉ số về khả năng thanh toán (Payment Ability Ratio) trong doanh nghiệp là một số liệu đo lường khả năng của một doanh nghiệp để thanh toán các nợ và các khoản phải trả khác. Nó được tính toán dựa trên các thông số tài chính và kinh tế của doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận, công nợ, tài sản và các nguồn tài chính khác.

Chỉ số khả năng thanh toán là một chỉ số tài chính doanh nghiệp vô cùng quan trong. Chúng giúp các nhà phân tích kinh tế, các nhà đầu tư đánh giá khả năng của một doanh nghiệp để thanh toán các nợ và khoản phải trả trong tương lai. Nó cũng giúp xác định mức độ tự tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp và quản lý rủi ro cho các quản lý tài chính.

Chỉ số về hoạt động

Chỉ số hoạt động giúp đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn
Chỉ số hoạt động giúp đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn

Một trong những chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng không thể bỏ qua đó là chỉ số về hoạt động (Activity Ratio). Trong doanh nghiệp chỉ số này là một số liệu đo lường hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Nó được tính toán dựa trên các thông số tài chính của doanh nghiệp, bao gồm tài sản, công nợ, lợi nhuận và các chi phí.

Chỉ số về hoạt động giúp chúng ta đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Nó cũng giúp chúng ta xác định độ nhanh chóng và hiệu quả trong việc quản lý tài sản và các nguồn vốn của doanh nghiệp hiện tại.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho (Inventory Turnover Ratio) là một chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh và quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Chỉ số này được tính bằng cách chia doanh thu của doanh nghiệp cho giá trị trung bình của hàng tồn kho trong một kỳ.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho giúp chúng ta đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý hàng tồn kho. Nó cũng cho chúng ta biết xem doanh nghiệp có sử dụng hàng tồn kho một cách tối ưu hay không.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho cao có nghĩa là doanh nghiệp có thể bán hàng một cách nhanh chóng và tối ưu, trong khi chỉ số thấp có thể chứng tỏ doanh nghiệp có vấn đề với quản lý hàng tồn kho hoặc có vấn đề với kinh doanh.

Chỉ số vòng quay khoản phải thu trong doanh nghiệp

Khi nhắc tới các chỉ số tài chính doanh nghiệp thì không thể bỏ qua chỉ số vòng quay khoản phải thu (Accounts Receivable Turnover Ratio). Đây là một chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh và quản lý khoản phải thu của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia doanh thu của doanh nghiệp cho giá trị trung bình của khoản phải thu trong một kỳ.

Chỉ số vòng quay khoản phải thu giúp chúng ta đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý khoản phải thu. Nó cũng cho chúng ta biết xem doanh nghiệp có thể thanh toán nhanh chóng khoản phải thu hay không.

Chỉ số tài chính doanh nghiệp này cao có nghĩa là doanh nghiệp có thể thanh toán nhanh chóng khoản phải thu và có tốc độ bán hàng nhanh. Trong khi chỉ số thấp có thể chứng tỏ doanh nghiệp có vấn đề với việc thanh toán khoản phải thu hoặc có vấn đề với kinh doanh.

Chỉ số thanh khoản trong doanh nghiệp

Thông qua chỉ số này có thể biết được doanh nghiệp có đủ tài sản để thanh toán nợ trong thời gian ngắn
Thông qua chỉ số này có thể biết được doanh nghiệp có đủ tài sản để thanh toán nợ trong thời gian ngắn

Một trong các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng không thể bỏ qua đó là chỉ số thanh khoản (liquidity ratio). Đây là một chỉ số đo lường khả năng của một doanh nghiệp để thanh toán nợ và trả lãi cho các nhà đầu tư trong thời gian ngắn. Chỉ số này cho chúng ta biết xem doanh nghiệp có đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ và các khoản phải trả trong thời gian ngắn hay không.

Các chỉ số thanh khoản phổ biến bao gồm chỉ số thanh khoản nhanh (quick ratio), chỉ số thanh khoản tổng (current ratio), và chỉ số thanh khoản tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn (short-term assets to short-term liabilities ratio). Chỉ số thanh khoản cao có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ và trả lãi cho nhà đầu tư một cách tốt, trong khi chỉ số thanh khoản thấp có thể chứng tỏ doanh nghiệp có rủi ro về khả năng thanh toán.

Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp

Tỷ suất lợi nhuận trong doanh nghiệp là một trong các tỷ số tài chính doanh nghiệp thể hiện tỷ lệ quan hệ giữa lợi nhuận và quỹ đầu tư của một doanh nghiệp. Nó được sử dụng để đo lường mức độ thành công của một doanh nghiệp trong việc sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình

Tỷ lệ nợ trên vốn

Tỷ lệ nợ trên vốn trong doanh nghiệp là tỷ lệ quan hệ giữa tổng nợ của một doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu của nó. Nó được sử dụng để đánh giá mức độ nợ của một doanh nghiệp so với vốn chủ sở hữu của nó và tình trạng tài chính của nó.

Chỉ số tài chính doanh nghiệp này cao có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang sử dụng nợ để tăng cơ hội vốn hoá, nhưng cũng có thể tăng nguy cơ rủi ro cho việc trả nợ.

Chỉ số rủi ro

Doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều rủi ro trong tương lai
Doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều rủi ro trong tương lai

Chỉ số rủi ro (risk ratio) là một trong những chỉ số tài chính doanh nghiệp thể hiện chỉ số đo lường mức độ rủi ro mà một doanh nghiệp đang đối mặt hoặc có thể gặp phải trong tương lai. Chỉ số này dựa trên các yếu tố như tình hình kinh tế, cạnh tranh, hoạt động kinh doanh, v.v.

Các chỉ số rủi ro phổ biến bao gồm chỉ số rủi ro tài sản (asset risk ratio), chỉ số rủi ro vốn (capital risk ratio), và chỉ số rủi ro lợi nhuận (profit risk ratio).

Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cơ bản

Khả năng thanh toán là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đây là chỉ số tài chính doanh nghiệp thể hiện được sức mạnh cũng như giá trị của doanh nghiệp hiện tại. Dưới đây là các các chỉ số tài chính quan trọng về khả năng thanh toán chi tiết và đầy đủ nhất.

Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) là gì?

Chỉ số thanh toán hiện hành trong doanh nghiệp là một chỉ số tài chính được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán hiện hành của một doanh nghiệp. Nó tính toán tỷ lệ quan hệ giữa tổng tiền phải trả trong một kỳ và tổng tiền nợ hiện tại của doanh nghiệp.

Chỉ số tài chính doanh nghiệp này cho thấy khả năng của một doanh nghiệp để trả nợ trong thời gian quy định. Bên cạnh đó chúng còn có thể được sử dụng để đánh giá tính tin cậy của một doanh nghiệp.

Khi chỉ số tài chính hiện hành cao, điều đó có nghĩa là có tài chính mạnh và khả năng trả nợ tốt. Một chỉ số tài chính hiện hành cao có thể cho thấy rằng mức thu nhập cao và có khả năng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới.

Chỉ số thanh toán tức thời (Quick Ratio) là gì?

Chỉ số thanh toán tức thời đánh giá sức mạnh tài chính và khả năng trả nợ
Chỉ số thanh toán tức thời đánh giá sức mạnh tài chính và khả năng trả nợ

Chỉ số thanh toán tức thời trong doanh nghiệp là một chỉ số tài chính doanh nghiệp rất quan trọng. Chúng đánh giá sức mạnh tài chính và khả năng trả nợ của một doanh nghiệp. Chỉ số này tính toán tỷ lệ quan hệ giữa tổng tiền phải trả trong một kỳ và tổng tiền nợ hiện tại của doanh nghiệp. Khi chỉ số này cao, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng trả nợ mạnh hơn và có tính tin cậy cao hơn.

Tuy nhiên, khi chỉ số này quá thấp, điều đó có thể là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề về tài chính và có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ. Do đó, chỉ số thanh toán tức thời là một chỉ số rất quan trọng để đánh giá sức mạnh tài chính và khả năng trả nợ. Do đó, nếu như bạn là một nhà đầu tư hoặc nhà quản lý tài chính, việc theo dõi và đánh giá chỉ số thanh toán tức thời trong doanh nghiệp là một phần rất quan trọng của việc quản lý tài chính và đầu tư.

Chỉ số tài chính doanh nghiệp ngày càng thể hiện được khả năng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cần phân tích các chỉ số tài chính doanh nghiệp và có sự đánh giá rõ rệt trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hi vọng những tổng hợp và chia sẻ trên sẽ mang lại cho bạn thông tin hữu ích về doanh nghiệp. Từ đó giúp bạn có được quyết định đầu tư đúng đắn cho bản thân mình. Chúc các bạn thành công và hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những tin tức thú vị.

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Tin tức khác

Những tư vấn mới những xu hướng nội thất văn phòng 2024
Quỹ lương là gì?
Quỹ lương là gì? 5 Bước xây dựng quỹ lương doanh nghiệp

Trước khi đi vào hoạt động của một doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với câu hỏi liên quan đến nguồn ngân sách như: “Quỹ lương là gì?”. Đây là một vấn đề quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất và cách xây dựng quỹ lương […]

So sánh giữa Inbound Marketing và Outbound Marketing
Inbound marketing là gì? So sánh với Outbound marketing

Hai phương pháp marketing phổ biến được các doanh nghiệp áp dụng kết hợp với nhau là Inbound Marketing và Outbound Marketing. Cho dù, hai phương pháp này phổ biến nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiểu rõ hai loại hình marketing này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông […]

Bất cứ tổ chức nào cũng cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp
Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp | Các quy tắc cơ bản

Ở quá trình hình thành nền văn hóa của mỗi tổ chức, bất cứ nhà quản trị nào cũng sẽ phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp một cách cực kỳ cụ thể. Đến với bài viết ngày hôm nay, mời bạn hãy cùng theo chân Govi đi tìm hiểu chi […]

Sự ra đời của bản đồ chiến lược đã mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích
Bản đồ chiến lược | Cách vẽ Strategy Map chuẩn

Thay vì phải sử dụng những báo cáo phức tạp, sự ra đời của bản đồ chiến lược đã giúp doanh nghiệp thấy được mối liên kết giữa các mục tiêu chung của tổ chức một cách thống nhất. Đến với bài viết ngày hôm nay, Govi sẽ hướng dẫn bạn quy trình xây dựng […]

Work From Home được nhiều công ty ưa chuộng trong thời kỳ đại dịch Covid-19
Work From Home | Lợi ích và thách thức khi làm việc tại nhà

Trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, Work From Home đã nhanh chóng trở thành hình thức làm việc tại nhà được đông đảo doanh nghiệp ưa chuộng. Không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề do dịch bệnh gây ra, WFH còn mang tới cho tổ chức nhiều lợi ích. Chi tiết hơn […]

TƯ VẤN THIẾT KẾ TRỌN GÓI

Với hơn 10+ năm kinh nghiệm và tư vấn cho hơn 100.000 đối tác, Govi sẽ mang đến cho bạn thiết kế không gian 2D và định hướng không gian 3D miễn phí theo tiêu chí Phù hợp phong cách - Khẳng định chất riêng - Chi phí tối ưu - Đầy đủ tiện ích.

Tư vấn ngay
homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay