Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty Cổ phần Govi Việt Nam.

Chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Govi như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này.

I – KHÁI NIỆM

Website là trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Govi Việt Nam

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim,… hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

Công ty Cổ phần Govi Việt Nam sau đây viết tắt là Govi.

II – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Quyền của Người sử dụng

Khi tham gia website, người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

 • Quyền được tự do thay đổi mật khẩu tài khoản tại website để thực hiện các giao dịch.
 • Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.
 • Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của Người sử dụng.

2. Nghĩa vụ của Người sử dụng

 • Tuân thủ quy định tại Điều khoản này và các quy định pháp luật liên quan.
 • Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, email, số điện thoại, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro và thiệt hại phát sinh. Govi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Govi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bả mật tên đăng nhập và mật khẩu.

Vì lý do bảo mật và tránh truy cập trái phép, Người sử dụng phải đăng xuất khỏi trang mạng vào cuối mỗi lần sử dụng theo đúng trình tự. Trong mọi trường hợp, Govi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc phải ảnh hưởng bởi Người sử dụng và/hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba là kết quả của việc truy cập và/hoặc sử dụng tài khoản trái phép.

 • Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cá, mời gọi, tư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dung không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.
 • Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.
 • Khi phát hiện ra lỗi của Govi, Người sử dụng thông báo cho Govi qua thông tin liên lạc sau:
 • Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người sử dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng website.
 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

III – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GOVI

1. Quyền của Govi

 • Cung cấp thông tin của Người sử dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Truy cập vào tài khoản của khách hang khi cần thiết.
 • Govi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người sử dụng vào tài khoản hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu cho rằng Người sử dụng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản thỏa thuận này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của Govi, khi Govi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của Govi.

2. Trách nhiệm của Govi

 • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng website
 • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm.
 • Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

IV – QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Govi và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Govi.

V – LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

 • Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
 • Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
 • Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Govi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
 • Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.
 • Website của Govi có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Govi. Govi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.