Kendy series

Lấy ý tưởng từ thể loại phim khoa học viễn tưởng, Kendy thể hiện những mô tả mang tính tiên đoán và hư cấu về tương lai. Nó không xuất hiện như một cách thông thường với kết cấu vững chãi của chiếc bàn 4 góc hoặc dạng hình học vuông vắn, Kendy muốn khẳng định về sự kết hợp của những thứ tưởng chừng như thiếu cân bằng nhưng lại hết sức vững chãi. Nó rất phù hợp cho những văn phòng làm về công nghệ, khoa học, y học, hay những tổ chức đi theo lý tưởng Kiến tạo tương lai.

Sản phẩm thuộc bộ sưu tập

25.600.000

Bàn họp Kendy 2m4 KQ-M2412D là một trong những mẫu bàn họp cao cấp cho doanh nghiệp. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn họp góp phần kiến tạo không gian chuyên nghiệp và thể hiện chất riêng. Bàn họp Kendy 2m4 KQ-M2412D Kích thước...

36.100.000

Bàn họp Kendy 3m6 KQ-M3614C là một trong những mẫu bàn họp cao cấp cho doanh nghiệp. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn họp góp phần kiến tạo không gian chuyên nghiệp và thể hiện chất riêng. Bàn họp Kendy 3m6 KQ-M3614C Kích thước...

59.600.00081.800.000

Bàn họp Kendy 3m6 KQ-M3615A là một trong những mẫu bàn họp cao cấp cho doanh nghiệp. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn họp góp phần kiến tạo không gian chuyên nghiệp và thể hiện chất riêng. Bàn họp Kendy 3m6 KQ-M3615A Kích thước...

23.300.00028.000.000

Bàn giám đốc Kendy 1m8 KQ-T1808 là mẫu bàn làm việc dành riêng cho vị trí giám đốc, lãnh đạo cao cấp trong công ty. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn giám đốc kiến tạo không gian chuyên nghiệp, thể hiện quyền uy người...

33.000.000

Bàn giám đốc Kendy 2m4 KQ-9944 là mẫu bàn làm việc dành riêng cho vị trí giám đốc, lãnh đạo cao cấp trong công ty. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn giám đốc kiến tạo không gian chuyên nghiệp, thể hiện quyền uy người...

52.700.00058.400.000

Bàn giám đốc Kendy 2m4 KQ-T2418A là mẫu bàn làm việc dành riêng cho vị trí giám đốc, lãnh đạo cao cấp trong công ty. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn giám đốc kiến tạo không gian chuyên nghiệp, thể hiện quyền uy người...

54.900.00058.400.000

Bàn giám đốc Kendy 2m KQ-T2016 là mẫu bàn làm việc dành riêng cho vị trí giám đốc, lãnh đạo cao cấp trong công ty. Mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và phá cách, mẫu bàn giám đốc kiến tạo không gian chuyên nghiệp, thể hiện quyền uy người...

Xem tất cả